Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Stowarzyszenie Klub Abstynenta `Jutrzenka` Tarnowskie Góry

Jesteś tutaj: Strona główna - Statut

Statut

STATUT
Klubu Abstynentów „JUTRZENKA” w Tarnowskich Górach

Rozdział  I
Nazwa, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia.
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Abstynentów „JUTRZENKA” i w dalszej części Statutu nazywa się Klubem.
§ 2
Siedziba Klubu mieści się przy ul. Janasa 1a w Tarnowskich Górach.
§ 3
Terenem działania Klubu jest miasto Tarnowskie Góry i okolice.
§ 4
Klub jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa
o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 5
Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o tym samym lub podobnym
profilu działania.
§ 6
Klub ma prawo używania własnej pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez właściwe organy
administracji państwowej.
§ 7
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział  II
§ 8
Celem działania Klubu jest : 
1.    Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu.
2.    Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu.
3.    Stworzenie alternatywnego środowiska osobom pragnącym zaprzestania picia alkoholu, dążącym do rozwoju osobowości poprzez organizowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych, turystycznych
i kulturalnych dla:
- członków i sympatyków Klubu
- dzieci i młodzieży
4.    Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia.
5.    Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej.
6.    Propagowanie idei trzeźwości.
§ 9
Metody pracy Klubu : 
1.    Stworzenie warunków osobom uzależnionym możliwości spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.
2.    Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach.
3.    Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych.
4.    Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.
5.    Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy ze wspólnotami AA, Al-Anon  i  Al-Ateen.
6.    Współpraca z innymi Stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.
7.    Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy z tymi organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi i związkami wyznaniowymi, które mogą pomóc w realizowaniu celów naszego Klubu.

Polecamy

Śląskie. Pozytywna Energia

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Witryna jest częścią Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego